*Vi håller en förlängd helg*
Nästa sändning av varor:
Måndagen den 25 mars 2024

Statistik og Fakta om Faldulykker i Danmark: Vigtigheden af Skridsikring på Glatte Områder

Faldulykker udgør en alvorlig sundhedsmæssig udfordring i Danmark, med store konsekvenser både for de berørte individer og samfundet som helhed. Ifølge Sundhedsstyrelsen resulterer faldulykker i over 50.000 skadestuebesøg hvert år. Desuden skønnes det, at cirka 1.000 personer årligt dør som følge af fald, hvoraf mange er ældre borgere .

Årsager til Faldulykker

En betydelig andel af faldulykkerne sker på grund af glatte overflader. Tal fra Danmarks Statistik viser, at omkring 30% af faldulykkerne blandt ældre skyldes glatte forhold, hvilket ofte resulterer i alvorlige skader som hoftebrud og hovedtraumer. På arbejdspladsen udgør faldulykker også en væsentlig fare, især i miljøer som køkkener, lagerhaller og produktionsområder, hvor gulve kan blive våde eller fedtede .

Vigtigheden af Skridsikring

Forebyggelse af faldulykker på glatte områder er afgørende for at reducere antallet af skader og forbedre sikkerheden for alle. Skridsikring kan markant mindske risikoen for faldulykker. Her er nogle væsentlige fordele ved at implementere skridsikring:

  1. Øget Sikkerhed: Skridsikre overflader forbedrer fodfæstet og forhindrer skrid og fald, hvilket er særligt vigtigt i områder med høj trafik og risiko for våde eller fedtede forhold.
  2. Forebyggelse af Skader: Effektiv skridsikring kan forhindre alvorlige skader som knoglebrud og hovedskader, der kræver omfattende medicinsk behandling.
  3. Økonomiske Besparelser: Faldulykker medfører store omkostninger for sundhedsvæsenet og virksomhederne. Investering i skridsikring kan reducere disse omkostninger ved at forebygge ulykker .

Skridsikringsprodukter på Thamus.dk

Thamus.dk tilbyder en række produkter, der kan hjælpe med at forebygge faldulykker på glatte overflader:

  • Skridsikker tape: En nem og effektiv løsning til trapper og gangarealer, der kan forbedre sikkerheden markant.

  • Skridsikre Glasfiber Profiler og Lister: Disse er særligt egent til udendørsarealer som for eksempel badebroer, bådebroer, gangbroer, niveauforskelle, trapper mv. produkterne skaber en permanent skridsikker overflade.

  • Skridsikre Aluminiums profiler: Disse fås i mange farver og længder og i henholdsvis en selvklæbende og en skrue monteret udgave.

Konklusion

Faldulykker udgør en betydelig trussel mod folkesundheden, og glatte overflader er en væsentlig årsag til mange af disse ulykker. Ved at implementere effektive skridsikringsløsninger kan vi reducere risikoen for fald, forbedre sikkerheden og mindske de økonomiske omkostninger ved behandling af faldrelaterede skader. For yderligere information om skridsikringsprodukter og løsninger, besøg Thamus.dk.


Kilder:

  1. Sundhedsstyrelsen: Faldulykker i Danmark
  2. Danmarks Statistik: Faldulykker blandt ældre
  3. Arbejdstilsynet: Forebyggelse af faldulykker på arbejdspladsen
  4. WHO: Global Report on Falls Prevention in Older Age